bulb cube angle-left angle-right angle-up angle-down bird bubbles gear globe gplus handshake keys linkedin lock map-marker mind puzzle tick twitter outofbox
Terugkeer

Dienstverleners in intellectuele eigendom

De vele veranderingen op het reglementaire vlak en de standaardisering van een groot aantal administratieve taken noopt de dienstverleners in intellectuele eigendom tot een grondige verandering. In die context begeleiden wij hun om de draagwijdte van de belangrijke veranderingen in de sector om te zetten tot opportuniteiten en tegelijkertijd maximaal gebruik te maken van de evoluties op technologisch vlak.

Business
cases

Seminarie over klantontwikkeling en commerciële strategie

Audit en strategisch plan

Plan voor internationale ontwikkeling