bulb cube angle-left angle-right angle-up angle-down bird bubbles gear globe gplus handshake keys linkedin lock map-marker mind puzzle tick twitter outofbox
Terugkeer

Advocatenkantoren

Efficiëntie en sharing

We begeleiden onze klanten bij diverse missies waarbij de technische en commerciële know-how maximaal gedeeld worden en waarbij het juridisch “productieproces” in het kantoor geoptimaliseerd wordt zodat de productiviteit van de advocaten verhoogd wordt.

Wat de technische en commerciële know-how betreft, vertrekken wij van een grondige inventaris van wat bestaat en brengen wij de sterktes en zwaktes daarvan in kaart.

Zo gaan we ondermeer na op welke wijze een beter delen van de kennis binnen het kantoor (op alle niveau’s, met name diverse bureau’s, departementen, sectoren) kan gerealiseerd worden, wat de impact van digitalisering is en dit leidend tot een verhoogde interactiviteit met klanten.

Wat de juridische « productieprocessen » betreft, maken wij een balans op van de bestaande processen binnen het kantoor en bepalen wij samen met het kantoor de meer gestandardiseerde processen waar bij voorrang een efficiëntieverhoging kan gerealiseerd worden (bijvoorbeeld due diligence, corporate housekeeping,…)

Tot slot en in het kader van een verbeterde dienstverlening door het kantoor, werken we op aanbevelingen die de ondersteunende diensten van een kantoor kunnen versterken en/of efficiënter maken, en dit in het bijzonder op het vlak van IT, marketing en communicatie.

Business
cases

Overzicht van de bestaande gebruiken en aanpak voor betere exploitatie van de technische en commerciële knowhow

Aanbevelingen voor een versnelde exploitatie van de interne kennis en ervaring

Voorstellen van wijziging in het productieproces met het oog op de standaardactiviteiten die kunnen verbeterd worden

Aanbevelingen voor de organisatie en investeringen in de ondersteunende diensten