bulb cube angle-left angle-right angle-up angle-down bird bubbles gear globe gplus handshake keys linkedin lock map-marker mind puzzle tick twitter outofbox
Terugkeer

Bedrijfsjuristen

Het beroep van bedrijfsjurist en de rol van een juridische afdeling staan centraal binnen het werk van Bignon De Keyser.

In de voorbije jaren zijn er heel wat veranderingen gebeurd op het vlak van de rol van de jurist binnen een onderneming. De tijd waar de relatie soms stroef verliep en ook wat achterdocht bestond is definitief achter de rug.

Samen met het toenemend belang van het recht is de relatie tussen de jurist en het bedrijf veel sterker geworden en wordt het juridische nu gezien als een ware hefboom die ondernemingen toelaat om hun doel beter te realiseren en de concurrentie met andere bedrijven beter aan te gaan. Het juridisch departement kan daardoor gezien worden als een effectief wapen in het realiseren van de bedrijfsstrategie en doelstellingen.

Wat wij vaststellen :

  • Veel veranderingen in de context waarin de bedrijfsjurist functioneert (nieuwe rechtspraak en juridische domeinen, nieuwe soorten van problemen, digitale transformatie, verdere globalisering,…)
  • Een steeds verder uitbreidend aantal domeinen waarop de mening en input van juristen gewenst wordt
  • Een versteviging van het juridisch departement in de organen van de onderneming
  • Nieuwe rollen en taken voor de bedrijfsjurist (ondermeer door de digitale transformatie), nood aan nieuwe competenties
  • Nieuwe specialisaties en werkwijzen
  • Nieuwe relaties tussen bedrijfsjuristen en advocatenkantoren (« make or buy »)
  • Het toenemend belang aan het valoriseren van de bedrijfsjurist (waardecreatie en rentabiliteit zijn nu ook relevante concepten voor bedrijfsjuristen)

Business
cases

Audit van de rol van het juridisch departement en organisatie-voorstel

Doorlichting en optimalisatie van de uitgaven aan externe juridische dienstverlening en de relatie met advocatenkantoren

Begeleiding van het juridisch departement ter voorbereiding van een seminarie over groepswerking en synergie uit samenwerking

Begeleiding van het juridische departement in het uittekenen van carrière plannen, het nastreven van productiviteitsverbetering en beter delen van kennis

Ontwikkeling en installatie van een boordtabel voor management en waardecreatie voor een juridisch departement (KPI)