bulb cube angle-left angle-right angle-up angle-down bird bubbles gear globe gplus handshake keys linkedin lock map-marker mind puzzle tick twitter outofbox

BIGNON DE KEYSER

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Met zetel te Louizalaan 523, 1050 Brussel

Verantwoordelijke uitgevers

Patrick Bignon & Steven De Keyser

Creatie en webdesign

Eliott & Markus

10, rue Myrha – 75018 Paris

T +33 1 53 41 41 96

Email. contact@eliott-markus.com

Hosting

Adwin

Voorwaarden voor gebruik

De informatie op deze site wordt enkel ter informatie meegedeeld door Bignon De Keyser. Deze informatie kan op elk moment gewijzigd worden. De informatie maakt geen advies of dienstverlening uit.

De volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze site of de informatie die er zich op bevindt, rust op de gebruiker. Bignon De Keyser kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou geleden worden ten gevolge van een consultatie of gebruik van de website.

Hyperlinks kunnen verwijzen naar de sites van derden over dewelke Bignon De Keyser geen enkele controle uitoefent. Bignon De Keyser wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van deze sites.

Het gebruik van deze site is enkel bedoeld voor strikt persoonlijke doeleinden.

Elke reproductie of gebruik van een deel of het geheel van de informatie, brochures of logo’s op deze site en dit ongeacht hun drager is verboden. Het niet respecteren van dit verbod maak een inbreuk uit en kan tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid leiden.