bulb cube angle-left angle-right angle-up angle-down bird bubbles gear globe gplus handshake keys linkedin lock map-marker mind puzzle tick twitter outofbox

Partnerships

Teneinde optimaal de belangen van onze klanten te realiseren, werkt Bignon De Keyser in een aantal domeinen nauw samen met andere professionals, zoals financiële specialisten of revisoren. Zo ondermeer voor

  • Doorlichting van remuneratiesystemen van advocatenkantoren en hun optimalisatie
  • Fusies van kantoren

Daarenboven beroept het kantoor zich op specialisten in communicatie waar het een bevoorrechte relatie mee heeft.